Създаване на разширения на Трейси

Tracy е чудесен инструмент за отстраняване на грешки в приложението. Понякога обаче се нуждаете от повече информация, отколкото предлага Трейси. Ще научите за:

  • Създаване на собствени панели Tracy Bar
  • Създаване на персонализирани разширения на Bluescreen

Можете да намерите полезни разширения за Tracy в Componette.

Удължения за лоста Трейси

Създаването на ново разширение за Tracy Bar е много лесно. Трябва да имплементирате интерфейс Tracy\IBarPanel с методи getTab() и getPanel(). Тези методи трябва да връщат HTML кода на таб (малък пряк път в лентата Tracy Bar) и панел (изскачащ прозорец, който се показва след щракване върху таб). Ако getPanel() не върне нищо, ще бъде показан само табът. Ако getTab() не върне нищо, не се показва нищо и getPanel() няма да бъде извикан.

class ExamplePanel implements Tracy\IBarPanel
{
	public function getTab()
	{
		return /* ... */;
	}

	public function getPanel()
	{
		return /* ... */;
	}
}

Регистрация

Регистрацията е по телефона Tracy\Bar::addPanel():

Tracy\Debugger::getBar()->addPanel(new ExamplePanel);

или можете просто да регистрирате панела си в конфигурацията на приложението:

tracy:
	bar:
		- ExamplePanel

HTML код на раздела

Тя трябва да изглежда по следния начин:

<span title="Explaining tooltip">
	<svg>...</svg>
	<span class="tracy-label">Title</span>
</span>

Изображението трябва да е във формат SVG. Ако не се нуждаете от подсказка, можете да оставите <span> изключва.

HTML код на панела

Тя трябва да изглежда по следния начин:

<h1>Title</h1>

<div class="tracy-inner">
<div class="tracy-inner-container">
	... content ...
</div>
</div>

Заглавието трябва да е същото като раздела или да съдържа допълнителна информация.

Едно разширение може да бъде регистрирано повече от веднъж, затова се препоръчва да не използвате атрибута id за стилизиране. Можете да използвате класове, за предпочитане в tracy-addons-<class-name>[-<optional>] формат. Когато създавате CSS, е по-добре да използвате #tracy-debug .class, тъй като такова правило има по-висок приоритет от нулирането.

Стилове по подразбиране

В панела Елементи <a>, <table>, <pre>, <code> имат стилове по подразбиране. За да създадете връзка за скриване или показване на друг елемент, свържете ги с атрибутите href и id и класа tracy-toggle.

<a href="#tracy-addons-className-{$counter}" class="tracy-toggle">Detail</a>

<div id="tracy-addons-className-{$counter}">...</div>

Ако състоянието по подразбиране е сгънато, добавете класа tracy-collapsed и към двата елемента.

Използвайте статичен брояч, за да предотвратите дублирането на идентификатори на една и съща страница.

Разширения за син екран

Можете да добавяте свои собствени визуализации на изключенията или панели, които да се показват в проекта.

Разширението се извършва по следния начин:

Tracy\Debugger::getBlueScreen()->addPanel(function (?Throwable $e) { // уловено изключение
	return [
		'tab' => '...Title...',
		'panel' => '...content...',
	];
});

Функцията се извиква два пъти, като първо се предава самото изключение в параметъра $e, а върнатият панел се показва в началото на страницата. Ако не бъде върнато нищо, панелът не се визуализира. След това се извиква с параметъра null, а върнатият панел се визуализира под стека на повикванията. Ако функцията върне 'bottom' => true в масива, панелът се визуализира най-отдолу.