Хронометър

Друг полезен инструмент е хронометърът на дебъгъра с точност до микросекунди:

Debugger::timer();

// сладки сънища, моята дъщеря
sleep(2);

$elapsed = Debugger::timer();
// $elapsed = 2

С помощта на допълнителен параметър е възможно да се извършат няколко измервания едновременно.

Debugger::timer('page-generating');
// някакъв код

Debugger::timer('rss-generating');
// някакъв код

$rssElapsed = Debugger::timer('rss-generating');
$pageElapsed = Debugger::timer('page-generating');
Debugger::timer(); // стартира таймера

... // някаква отнемаща време операция

echo Debugger::timer(); // изминало време в секунди