Měření času

Dalším užitečným nástrojem ladiče jsou stopky s přesností na mikrosekundy:

Debugger::timer();

// princi můj malinký spi, ptáčkové sladce již sní...
sleep(2);

$elapsed = Debugger::timer();
// $elapsed = 2

Volitelným parametrem je možno dosáhnout vícenásobných měření.

Debugger::timer('page-generating');
// nějaký kód

Debugger::timer('rss-generating');
// nějaký kód

$rssElapsed = Debugger::timer('rss-generating');
$pageElapsed = Debugger::timer('page-generating');
Debugger::timer(); // zapne stopky

... // časově náročná operace

echo Debugger::timer(); // vypíše uplynulý čas v sekundách