Návody

Content Security Policy

Pokud váš web používá Content Security Policy, budete muset přidat stejné 'nonce-<value>' do script-src a style-src, aby Tracy správně fungovala. Některé doplňky třetích stran mohou vyžadovat další nastavení. V produkčním režimu 'unsafe-inline' & 'unsafe-eval' nepřidávejte, pokud nemusíte.

Příklad konfigurace pro Nette Framework:

http:
	csp:
		script-src: nonce
		style-src: nonce

Rychlejší načítání

Spuštění je přímočaré, pokud však máte na webové stránce pomalu načítající se blokující skripty, mohou zpomalit načítání Tracy. Řešením je umístit <?php Tracy\Debugger::renderLoader() ?> do vaší šablony před všechny skripty:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>...<title>
	<?php Tracy\Debugger::renderLoader() ?>
	<link rel="stylesheet" href="assets/style.css">
	<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
</head>

AJAX a přesměrování

Tracy je schopna zobrazit Tracy Bar a Bluescreen pro AJAX a přesměrované požadavky. Musíte jen spustit session dříve než Tracy:

session_start();
Debugger::enable();

V případě, že používáte nestandardní obsluhu session, můžete Tracy spustit okamžitě (aby mohla logovat případné chyby), pak spustit session a nakonec informovat Tracy, že session je připravena k použití prostřednictvím dispatch():

Debugger::enable();

// inicializace session
session_start();

Debugger::dispatch();

Vlastní logger

Můžeme si vytvořit vlastní logger, který bude logovat chyby, nezachycené výjimky a také bude vyvolán metodou Tracy\Debugger::log(). Logger implementuje rozhraní Tracy\ILogger.

use Tracy\ILogger;

class SlackLogger implements ILogger
{
	public function log($value, $priority = ILogger::INFO)
	{
		// pošle request na Slack
	}
}

A následně jej aktivujeme:

Tracy\Debugger::setLogger(new SlackLogger);

Pokud používáme plný Nette Framework, můžete jej nastavit v konfiguračním NEON souboru:

services:
	tracy.logger: SlackLogger

nginx

Pokud vám nefunguje Tracy na serveru nginx, nespíš je špatně nakonfigurovaný. Pokud je v konfiguraci něco jako:

try_files $uri $uri/ /index.php;

změňte to na:

try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;