Kronometre

Bir başka yararlı araç da mikrosaniye hassasiyetli hata ayıklayıcı kronometresidir:

Debugger::timer();

// tatlı rüyalar tatlım
sleep(2);

$elapsed = Debugger::timer();
// $elapsed = 2

İsteğe bağlı bir parametre ile aynı anda birden fazla ölçüm gerçekleştirilebilir.

Debugger::timer('page-generating');
// bazı kodlar

Debugger::timer('rss-generating');
// bazı kodlar

$rssElapsed = Debugger::timer('rss-generating');
$pageElapsed = Debugger::timer('page-generating');
Debugger::timer(); // zamanlayıcıyı çalıştırır

... // bazı zaman alıcı işlemler

echo Debugger::timer(); // saniye cinsinden geçen süre