Pomiar czasu

Kolejnym przydatnym narzędziem tunera jest stoper z mikrosekundową dokładnością:

Debugger::timer();

// Mój mały książę śpi, ptaki słodko śnią...
sleep(2);

$elapsed = Debugger::timer();
// $elapsed = 2

Dzięki opcjonalnemu parametrowi można uzyskać wiele pomiarów.

Debugger::timer('page-generating');
// nějaký kód

Debugger::timer('rss-generating');
// nějaký kód

$rssElapsed = Debugger::timer('rss-generating');
$pageElapsed = Debugger::timer('page-generating');
Debugger::timer(); // włącza stoper

... // czasochłonna operacja

echo Debugger::timer(); // wypisuje czas, który upłynął w sekundach