Štoparica

Še eno uporabno orodje je debuggerjeva štoparica z natančnostjo mikrosekund:

Debugger::timer();

// sladke sanje, moja draga
sleep(2);

$elapsed = Debugger::timer();
// $elapsed = 2

Z izbirnim parametrom je mogoče opraviti več meritev hkrati.

Debugger::timer('page-generating');
// nekaj kode

Debugger::timer('rss-generating');
// nekaj kode

$rssElapsed = Debugger::timer('rss-generating');
$pageElapsed = Debugger::timer('page-generating');
Debugger::timer(); // zažene časovnik.

... // neko dolgotrajno operacijo.

echo Debugger::timer(); // pretečeni čas v sekundah