Χρονόμετρο

Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο είναι το χρονόμετρο του αποσφαλματωτή με ακρίβεια μικροδευτερολέπτων:

Debugger::timer();

// γλυκά όνειρα γλυκιά μου
sleep(2);

$elapsed = Debugger::timer();
// $elapsed = 2

Πολλαπλές μετρήσεις ταυτόχρονα μπορούν να επιτευχθούν μέσω μιας προαιρετικής παραμέτρου.

Debugger::timer('page-generating');
// κάποιος κώδικας

Debugger::timer('rss-generating');
// κάποιος κώδικας

$rssElapsed = Debugger::timer('rss-generating');
$pageElapsed = Debugger::timer('page-generating');
Debugger::timer(); // τρέχει το χρονόμετρο

... // κάποια χρονοβόρα λειτουργία

echo Debugger::timer(); // χρόνος που παρήλθε σε δευτερόλεπτα